Contact us

Wasiliana Nasi

Tunayo furaha kukukaribisha katika kanisa la Mungu aliye hai ili tushiriki katika mibaraka inayotolewa.

Mwenge Seventh Day Adventist Church
Ali Hassan Mwinyi Road, P.O.BOX 32763. Dar es salaam , Tanzania

Email: info@mwengesdachurch.or.tz , makarani.mwengesda@gmail.com

Phone: +255222771155 Facebook:https://www.facebook.com/group /mwengesdachurch