Karibu...

Katika Kanisa la Waadventista wa Sabato - Mwenge

Video ya hivi karibuni

Wimbo Wangu
Wimbo Wangu ni kipindi maalumu cha kujifunza namna sahihi ya uimbaji wa Nyimbo za Kristo. Kipindi hiki kinarushwa mbashara (live), kila siku ya Alhamisi, kuanzia saa 12:00 jioni.

Katika kipindi hiki msikilizaji pia atapata fursa ya kujifunza teolojia (fundisho la kiroho) katika wimbo husika na historia na mazingira ya uandikwaji wake. Kipindi hiki kinasimamiwa na wakufunzi mahiri wa muziki wa ibada na wanyenyekevu wanaojifunza Neno la Mungu.

Ratiba ya Robo (Apr- Jun 2020)

Watendakazi wa Kanisa 2020

Bulletin ya wiki hii (30/05/2020)

Wasiliana nasi!

Tungependa kusikia kutoka kwako. Mawasiliano yetu ni kama ifuatavyo:

Mchungaji (Pastor Petro Muganda)
Simu: +255-768-566-827 au +255-677-048-069
Email: mgandajp@gmail.com au petromganda@yahoo.com

Mawasiliano Mengine
Simu: +255-22-277-1155
Email ya karani:
makarani.mwengesda@gmail.com
info@mwengesdachurch.or.tz

Waambie na wenzako

Recent