Pamoja na kazi za jengo la kanisa la mwenge, waumini wake wamefanya kazi ya utume ili kujiandaa na kuwaandaa wengine kwa kumaliza kazi ya Mungu na kujitayarisha kwa uzima wa milele. Kila mwaka kanisa la Mwenge limeshiriki kwenye mahubiri ya nyumba kwa nyumba na pia yale ya hadhara. Kila mkutano wa mahubiri hayo ya hadhara umefanyika kwa muda wa wiki tatu mfululizo. Tangu mwaka 1985 mahubiri ya hadhara zaidi ya 28 yamefanyika na kanisa la mwenge nakupata waumini wapya zaidi ya 900 kutokana na kazi hiyo. Miongoni mwa hao zaidi ya 600 walibatizwa na kujiunga na Kanisa la Waadventista wa Sabato. Mahubiri hayo yamefanyika kuanzia maeneo ya Mwenge hadi Bagamoyo na yameligharimu kanisa la mwenge zaidi ya shilingi milionni 24.6. Tangu mwaka 2000  kanisa la mwenge limekuwalikifanya mahubiri yahadhara yasiyopungua manne kila mwaka. Pia shughuli mbalimbali za kufundisha Biblia kwa njia ya posta zimefanyika na wahitimu wamepewavyeti vyao.

Shughuli zingine zilizofanywa na Kanisa la mwenge ni kuwaendea wagonjwa, walemavu, yatima, mahospitalini, magerezani na wenye misiba ili kuwafariji na kuwahudumia kiroho na pia kwa hali na mali.

Tangu mwaka 1985 hadi leo Kanisa la Mwenge limeanzisha makundi tisa na kuyalea. Kati ya hayo sita yameshapewa hadhi ya kuwa makanisa. Hayo ni Tegeta, Lugalo, Ushindi, Bagamoyo, Bunju na Kerege. Makundi yake ya Zinga, Mabwepande na Kimele yanaendelea kulelewa. Mwenge imejenga majengo ya kudumu ya kuabudia kwenye makundi hayo. Zaidi ya hapo kanisa la mwenge limeajiri wainjilisti walei wanaohudumia Makundi hayo na pia lina Mwinjilisti mmoja aliyebobea kwenye elimu ya Kurani na masuala ya Kiislamu.

Wachungaji ambao wamehudumia Kanisa la Mwenge tangu likiwa kundi hadi leo ni John Moses, Elias Timasi, E.Hume, E.Munguruta, E.Mganga, Joram Japheth, Bright Nyerembe, Eliezer A.Sabuni, Stephen Ngussa, Michael Twakaniki na Pr. William Mshana.

Kuwekwa Wakfu
Jengo la Kanisa la Mwenge lilianza kujengwa mwaka 1987 na liliwekwa wakfu tarehe 22 December, 2002 na Pr. Dr. Herry Mhando mhubiri wa kimataifa wa waadventista wasabato.

 

Mchoraji wa ramani za jengo alikuwa Ndugu Daudi Kanakoko lakini upimaji wa jengo ulifanywa na mhandisi Peter Mkwizu akishirikiana na Isaac Nyagabona. Baada ya hapo Isaac Nyagabona aliendelea kufanya kazi hiyo na wahandisi wengine waliofuatia kama Sylvester Mayunga na Mkohi Kichogo walisaidia sana. Waumini wote walipeana majukumu ili kuhakikisha kazi inafanyika. Baadhi ya taratibu zilizotumiwa kupata michango ni pamoja na:

 1. Kuandika barua kwa makanisa ya Dar es salaam kuomba michango
 2. Mpango wa kuchangisha uliandaliwa na Idara ya Majengo.
 3. Matembezi ya hisani yalifanyika toka Kanisa la Magomeni kupitia Kinondoni hadi Mwenge. Matembezi haya ni yakilomita 10.
 4. Mh A.L. Mrema, Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Mambo ya Ndani wakati huo alisaidia kuhamasisha watu kwenye mkutano maalum kuchangia ujenzi wa jengo la Kanisa Mwenge.
 5. Balozi Charles Nyirabu ambaye kwa wakati huo alikuwa Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania alitoa mchango napia kukubali ombi la kuwa Mdhamini wa jengo hilo.
 6. Barua mbalimbali ziliandikwa viwandani kuomba michango.
 7. Maombi mengi yalifanyika kuombea kazi ya ujenzi wa kanisa hilo.

Jengo lilipoanza lilipangwa liwe na ghorofa (balconies) tatu. Ilipofika mwaka 1990 mambo yote ya msingi yalikuwa yamekamilika, nguzo hadi msingi wa kati (ring beams) Hata hivyo, baadaye ilionekana kwamba itachukua muda mrefu kukamilisha kazi hiyo kama tusipopata wafadhili. Kutokana na hayo, kikao killikaa na kujadili kwakirefu na uamuzi ulifikiwa kwamba michoro ibadilishwe na balconies ziachwe.

Hapo mwaka 1985 ilibainika kwamba kundi la Mwenge limekuwa na hadhi ya kutengwa na kufanywa kanisa japo halikuwa na jengo la kusalia linalofaa. Lilikuwa limetimiza taratibu zilizotakiwa na pia lilikuwa na watu wanaofaa kuongoza kanisa linalojitegemea kufuatana na kanuni ya Kanisa. Soma kanuni ya kanisa uk.163. Zaidi ya hapo kundi hili lilikuwa na vifaa vya meza ya Bwana  vilivyohitajika na kabatikubwa la kuwekea vifaa hivyo. Baadhi ya washiriki waanzilishi ni K.B. Elineema, Jotham Lukwaro, Daudi Nyaruhucha, Naghenjwa Lukwaro, John Nyika, Peninah Matiko, Loveness Nyika, Nehemiah Matiko, Tezra Kerenge, Anna Nyaruhucha, Josphat Mchunde, Perida Kisama, Dorah Machunde na Milka Muso.

Baraza la kwanza la Kanisa la Mwenge lilikuwa na wajumbe wafuatao: Zakayo Kerenge (Mwenyekiti), K.B. Elineema, Amos Mwakalinga, Jotham Lukwaro, Daudi Kanakoko, A.O. Mwambogela, O.S. Mtani, Daudi Nyaruhucha, Nehemiah Matiko, Beatrice Mwakalinga, Onica Mwambogela, Zephania Rhobi na Fanuel Gichengwe.

Watu waliohudumu kwenye Kanisa la Mwenge kwa vipindi mbalimbali kama Wazee wa kwanza ni Zakayo Kerenge, K.B. Elineema, John Muso, Daudi Kanakoko, Jotham Lukwaro, Msafiri Jackson, Finehas Chogero, Sifael Hango na Rajab Kiravu.

Hapo Januari 25, 1995 Kanisa la Mwenge lilibahatika kutembelewa na viongozi wa juu wa kazi ya Mungu. Viongozi hao ni Mchungaji Dr. Robert Folkenberg, aliyekuwa Kiongozi Mkuu Duniani wa kanisa la Waadventista Wasabato na Dr. Mchungaji L.D. Raelly aliyekuwa Kiongozi wa Divisheni ya Mashariki ya Afrika. Mchungaji Dr. Folkenberg aliingia ndani ya Kanisa na kumwomba Mungu alibariki Kanisa na washiriki wote wanapojitayarisha kwa kurudi kwa Bwana wetu Yesu.

 

Mchoraji wa ramani za jengo alikuwa Ndugu Daudi Kanakoko lakini upimaji wa jengo ulifanywa na mhandisi Peter Mkwizu akishirikiana na Isaac Nyagabona. Baada ya hapo Isaac Nyagabona aliendelea kufanya kazi hiyo na wahandisi wengine waliofuatia kama Sylvester Mayunga na Mkohi Kichogo walisaidia sana. Waumini wote walipeana majukumu ili kuhakikisha kazi inafanyika. Baadhi ya taratibu zilizotumiwa kupata michango ni pamoja na:

 1. Kuandika barua kwa makanisa ya Dar es salaam kuomba michango
 2. Mpango wa kuchangisha uliandaliwa na Idara ya Majengo.
 3. Matembezi ya hisani yalifanyika toka Kanisa la Magomeni kupitia Kinondoni hadi Mwenge. Matembezi haya ni yakilomita 10.
 4. Mh A.L. Mrema, Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Mambo ya Ndani wakati huo alisaidia kuhamasisha watu kwenye mkutano maalum kuchangia ujenzi wa jengo la Kanisa Mwenge.
 5. Balozi Charles Nyirabu ambaye kwa wakati huo alikuwa Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania alitoa mchango napia kukubali ombi la kuwa Mdhamini wa jengo hilo.
 6. Barua mbalimbali ziliandikwa viwandani kuomba michango.
 7. Maombi mengi yalifanyika kuombea kazi ya ujenzi wa kanisa hilo.

Jengo lilipoanza lilipangwa liwe na ghorofa (balconies) tatu. Ilipofika mwaka 1990 mambo yote ya msingi yalikuwa yamekamilika, nguzo hadi msingi wa kati (ring beams) Hata hivyo, baadaye ilionekana kwamba itachukua muda mrefu kukamilisha kazi hiyo kama tusipopata wafadhili. Kutokana na hayo, kikao killikaa na kujadili kwakirefu na uamuzi ulifikiwa kwamba michoro ibadilishwe na balconies ziachwe.

 

 

Kabla ya mwaka 1981 waumini wa kisabato waliokuwa wanaishi sehemu ya mwenge walikuwa wanakwenda kusali huko Magomeni Mwembechai kila Sabato na kwa wakati wote . Ndipo ilipofika mwezi Juni mwaka 1981 uongozi wa kanisa la Ma Gomeni waliona vyema kuanzisha kundi katika sehemu ya Mwenge. Waliona ni rahisi kwao ku Sali Mwenge ili kujipunguzia safari ndefu na nauli za mabasi kwenda Magomeni.

Baraza la Kanisa chini ya Mchungaji John Moses lilikutana na kukubaliana kuanzisha kundi la Mwenge sehemu hii na kumchagua Zephania Gesogwe kuwa Mkuu wa kwanza kwenye kundi hilo. Kundi hilo lilikuwa likisali kwenye shule ya jeshi la wananchi ambapo ndipo shule ya Makongo High School ilipo leo. Baada ya kuanza kundi hilo waumini wa kundi la zamani la Lugalo wakaungana nao. Wakati huo waumini takribaani ya 20 walikuwepo lakini wakati huu ni familia moja tu ingali ipo hapa Mwenge.

Katika mwaka 1982 waumini hao walipata matatizo ya kusali siku za Jumamosi kwani shule ilikuwa inatumia madarasa hadi jumamosi. Hivyo kundi liliombwa kutafuta sehemu nyingine ya kuabudia. Ndipo walihamia na kusali kwenye shule ya Msingi ya Mwenge na kuanza kuendesha ibada zao bila wasiwasi. Lilipo hamia shule ya MSINGI YA MWENGE likawa linaongozwa na Tumaini Mtana. Katika miaka hiyo baadhi ya madarasa yalitumika kwa shule siku ya jumamosi hivyo kelele ziliendelea kutawala wakati ibada ya siku ya sabato ikiendelea. Pia iliwapasa waumini kuwalinda watoto wasiharibu maua ya shule au kuharibu madawati. Zaidi ya hapo haikuwa rahisi kuwa na ibada za Jumatano, kufungua na kufunga Sabato kwani marazingine wanafunzi walikuwa wakiyatumia madarasa wakati huo. Baadaye waumini waliongeezeka na kufurika chumba cha darasa walilokuwa wanatumia kwa ibada, hivyo baadhi yao wakawa wanabaki nje wakati wa ibada. Hivyo ilipofikia Machi 23, 1983 Kundi la Mwenge liliamua litafute kiwanja ili kuliwezesha kujenga jengo la muda wakati wanafanya mpango wakujenga Jengo la kudumu.

Juhudi za kupata eneo la kanisa hazikuwa rahisi kwani maeneo ya serikali yaliyokuwa yametengwa kwa ajili ya madhehebu mbalimbali yalishachukuliwa na madhehebu mengine. Lakini kwa azma ya mbingu ilibidi hili litekelezwe Zab. 118:5. Washiriki waliamua kufunga na kuombma ili kupata kiwanja. Sheria ya Kijiji cha Mwenge kilichomiliki viwanja vya Mwenge iliruhusu wanakijiji wasio pungua 10 kuomba kiwanja kwaajili ya michezo au maendeleo yao wenyewe wanaoishi kijijini. Kutokana na utaratibu huo waumini wa dhehebu la kisabato waliokuwa na nyumba kwenye kijiji cha Mwenge waliorodhesha majina yao na namba za nyumba zao na kupeleka ombi kuwa wao wakiwa wanakijiji hawa na mahali pa kumwabudu Mungu. Majina ya waumini hao ni kama ilivyoorodheshwa hapo chini:

Jina la Muumini Namba ya nyumba alipoishi
1. Alinanine O. Mwambogela Na.114
2. Neema Mwakisopile Na.5
3. Asaph Ndaro Kisama (marehemu)   Na.109
4. Dr Josiah Salehe (Marehemu) Na.108
5. John A. Nyika(Marehemu) Na.355
6. Eliud Omeme Na.31
7. D. Bandoma Na.40  
8. Amos Mwakalinga   Na.220
9. Josephat Machunde Na.72
10. D. Masamba Na.161
11. Clementina Onyango Na.204
12. A. Musiba Na.308
13. E. Mshana Na.249

Wote hawa waliweka sahihi zao kwenye barua ya maombi kuomba kiwanja hicho Katika maombi hayo waliomba eneo la kutosha kujenga jengo la kanisa nyumba ya kuishi Mchungaji, nyumba ya zahanati, nyumba ya kuishi mganga wa zahanati na nyumba ya kufundishia watoto wadogo. Kutokana na maombi hayo hapo Septemba 15, 1985 wakaruhusiwa kupata kiwanja kilichopo hapa kwenye eneo letu la kanisa.

Kutokana na hayo waumini wa Mwenge waliamua kwa pamoja kutoka shuleni na kuhamia kwenye kiwanja chao. Jambo la kwanza waliloamua lilikuwa kujenga banda la miti na matope la kuabudia lenye urefu wa futi 55 na upana wa futi 25. Banda hilo liliezekwa kwa mabati 36. Mwaka 1986 walianza kuabudu kwenye banda hilo. Baada ya kuingia kwenye banda hilo wakafanya mpango wa kupima kanisa la kudumu. Mipango ilipokamilika jengo la kudumu lilianza kujengwa mwaka 1987. Hivyo ujenzi huo uliomalizika mwaka 2002 ulichukua muda wa miaka 15 kukamilika.